Wat kunnen we leren van 1 miljoen Google Search resultaten op het gebied van SEO?

Uit een onlangs verschenen onderzoek zijn een aantal opvallende punten naar voren gekomen. De hoofdvraag in het onderzoek was, welke factoren zijn van invloed op de resultaten van de eerste pagina. In het onderzoek werd vooral gekeken naar content, backlinks en de snelheid van de websites.

Voorbeeld betaalde advertentie Apple

Wat waren de belangrijkste resultaten van het onderzoek?

Het verzamelen van kwalitatieve backlinks blijft een zeer belangrijk aspect voor Google om betere rankings in de organische zoekresultaten te behalen. In het onderzoek kwam onder andere naar voren dat het aantal linkende domeinen naar een pagina van grote invloed is ten opzichte van alle andere factoren die geanalyseerd werden.

Het tweede aspect wat opviel in de data van het onderzoek, was dat er een grote correlatie is tussen de algemene autoriteit van de linkende sites en hogere posities in de zoekresultaten.

Wat betreft content van de onderzochte pagina kwamen we ook aanwijzende dingen naar voren. Content wat werd bestempeld als ‘relevant onderwerp’ (door MarketMuse) overtrof de content niet, wat tot in de detail van een onderwerp doorging. Dit betekent dat als er gerichte content geplaatst wordt die een enkel onderwerp dekt, ook van toegevoegde waarde kan zijn voor goede posities in de zoekresultaten.

Content die voorzien is van minimaal één afbeelding scoort significant beter dan content zonder een bijgevoegde afbeelding. Echter werd er geen conclusie gevonden dat het toevoegen van afbeeldingen de ranking positief beïnvloed.

Een toch wel opvallend punt was dat, gebaseerd op SERP data (van SEMRush) er ontdekt werd dat lange content een correlatie heeft met hogere rankings. Een gemiddelde pagina van de zoekresultaten van de eerste pagina van Google bestond uit 1.890 woorden.

Wat eveneens als opvallend bestempeld kan worden, was dat het gebruik van Schema-markup geen invloed heeft op een hogere notering in de zoekresultaten.

Er werd een kleine overeenkomst gevonden tussen de title tag, zoekterm optimalisatie en rankings. De correlatie was echter een stuk kleiner dan de onderzoekers van te voren hadden verwacht. Ondanks diverse Penguin updates van Google, blijkt dat de anchor tekst een grote invloed heeft op de positie in de zoekresultaten.

Wat misschien voor de hand liggend is, is dat de snelheid van een website van invloed is op de rankings van pagina’s, gebaseerd op de data van Alexa. Een pagina van een website die snel laad rankt een stuk beter dan pagina’s die van langzaam ladende websites.

Ondanks diverse Penguin updates van Google, blijkt dat de anchor tekst een grote invloed heeft op de positie in de zoekresultaten.

Https had eveneens een belangrijk aandeel in de Google’s zoekresultaten van de eerste pagina. Dit is echter niet verrassend aangezien Google had aangegeven dat HTTPS een rankingfactor is.

Het laatste wat op viel was dat ook een lage bounce percentage van invloed is op een hogere positie in de zoekresultaten, blijkt uit de data van SimilarWeb.

Bovenstaande conclusies komen uit een onderzoek van Backlinko.com. Wilt u graag meer gedetailleerde informatie over bovenstaande? Neem dan contact met ons op.