Update van Google’s richtlijnen?

Dagelijks worden er door Google gigantisch veel pagina’s gecontroleerd op kwaliteit. Hierbij wordt bepaald wat de waarde van een pagina is en of deze relevant is voor de specifieke zoekopdracht van een gebruiker. Het doel van Google is altijd om de kwaliteit van de zoekresultaten zo relevant mogelijk weer te geven voor haar gebruikers.

Voorbeeld betaalde advertentie Apple

Op basis van data van Searchmetrics, partner van Semwerkt, lijkt het er op dat Google onlangs een kwaliteitsupdate (Phantom 3) heeft doorgevoerd. De update heeft betrekking tot de richtlijnen van Google die ze hanteren om webpagina’s te laten ranken. Niet lang na deze update ontdekte Searchmetrics dat er opvallende schommelingen werden waargenomen in de posities- en zichtbaarheidsdata. Het lijkt er op dat de zoekresultaten zijn gewijzigd naar aanleiding van de aangepaste richtlijnen.

Lage kwaliteit van content

Pagina’s die weinig informatie bezitten die relevant is voor de gebruiker of niet aansluit op de zoekopdracht die een gebruiker doet, kan bestempelt worden als een pagina met content van lage kwaliteit.

Het lijkt erop dat categoriepagina’s van een website hier vooral gevoelig voor zijn. Een categoriepagina is een pagina waar diverse informatie op te vinden is over diverse subcategorieën met producten en aangevuld met content aan de onderkant. In de Quality Guidelines van Google staat nadrukkelijk beschreven dat de ondersteunende content moet corresponderen met de intenties die een gebruiker heeft.

Voorbeeld: Wambie.com

Daling in SEO visibility

In het bovenstaande voorbeeld zien we de categoriepagina van spelletjes. Deze pagina voorziet de gebruiker totaal geen informatie over de spellen. Het is overduidelijk dat deze pagina niet overeenkomt met de gebruikersintentie, wat terug te zien is in de daling van de zichtbaarheid in Google. Deze pagina wordt dus volgens de Google Quality Guidelines bestempeld als een pagina met een lage kwaliteit.

Een ander voorbeeld: thekitchn.com

Thekitchn.com is een goed voorbeeld van een website die voorziet in recepten. In onderstaande afbeelding is duidelijk te zien dat zij afgelopen maanden een flinke stijging hebben gerealiseerd. Na de update zien we een duidelijke piek bij Thekitchn.com.

Stijging van SEO visibility

Dit succes is vooral te wijden aan de aanpak die zij hanteren. Thekitchn.com voorziet haar pagina’s met veel kwalitatieve content (recepten) die regelmatig worden uitgebreid en ge-update. Dit leidt tot holistische content stukken die goed presteren voor heel veel zoektermen. Belangrijk is hierbij wel dat de content niet alleen lang is maar vooral voorziet in de gebruikersbehoefte. Zij zijn gebaat bij uitgebreide informatie en recepten.

Best presterende urls The Kitchn

Duplicate content

Een eerdere update van Google (Phantom 2) bestrafte pagina’s die dubbele content plaatste of soortgelijke content. De nieuwe update van de richtlijnen zegt dat dubbele content voor specifieke onderwerpen geen probleem hoeft te zijn. Als voorbeeld neemt Google een songtekst. De tekst heeft een refrein die telkens terugkomt maar wordt nu niet meer beschouwd als dubbele content.

Merk zoektermen

Een negatief effect van deze update lijkt te gelden voor merk gerelateerde zoektermen. Als een gebruiker zoekt op een specifiek merk dan is de zoekopdracht heel duidelijk. Als een gebruiker vervolgens resultaten ontvangt van affiliate sites zou het kunnen betekenen dat de gebruiker niet tevreden is met deze resultaten. Dit blijkt eveneens uit de Quality guidelines van Google.

Voorbeeld Allkeyshop.com

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat gebruikers eerst werden geconfronteerd met affiliate pagina’s wanneer ze op specifieke producten zochten. Dit sluit waarschijnlijk niet optimaal aan bij de gebruikersbehoefte.

Affiliate partners dalen in Google

Conclusie

Op basis van de data die door onze partner Searchmetrics is uitgezocht, blijkt dat de update van de Quality Guidelines van Google effect heeft op posities in Google. Websites die op basis van deze Richtlijnen zijn opgebouwd blijken veiliger te zijn als het gaat op het behoud van posities in Google.

Google heeft echter niet officieel bevestigd dat ze een update hebben toegepast in hun algoritme maar de posities van diverse websites in Google sluiten weldegelijk aan op de aangepaste richtlijnen.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van bovenstaande informatie, wat dit voor effect voor uw website kan hebben? Neem dan contact op met de specialisten van Semwerkt.

Bron: Searchmetrics.com