Het veranderde zoekgedrag met betrekking tot vakanties en het Coronavirus

Zoals iedereen natuurlijk weet, heeft COVID-19 heel veel invloed op en gevolgen voor de hele wereld en de samenleving. Een gevolg hiervan is dat vele mensen dit jaar niet op vakantie kunnen, mogen of durven gaan. Dit is ook zeker terug te zien in de zoektrends op Google. In deze blog hebben wij een aantal opvallende en interessante zoektermen onder de loep genomen, door het zoekgedrag in 2020 te vergelijken met het zoekgedrag in 2019.


Voorbeeld betaalde advertentie Apple

Last minute vakantie

Een veel gebruikte zoekopdracht is 'last minute vakantie'. Vanaf half maart tot half april 2020 is het zoekvolume voor deze term bijna constant 0 geweest. In 2019 was dit hoger, wat uiteraard duidelijk te verklaren is door de komst van het Coronavirus in 2020. In onderstaande grafieken is de trend van het zoekvolume te zien van de zoekterm 'last minute vakantie' op Google. De bovenste grafiek geeft een beeld van het zoekgedrag vanaf februari tot en met juli in 2019 en de onderste grafiek is van diezelfde periode, maar dan in 2020.

Zoektrend “last minute vakantie” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “last minute vakantie” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “last minute vakantie” 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrend “last minute vakantie” 01-02-2020 tot 20-07-2020

Deze grafieken zijn afkomstig van Google Trends, wat tevens betekent dat het niet de exacte zoekvolumes zijn. Google trends werkt met een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 gelijkstaat aan het moment in de opgegeven periode met de hoogste zoekinteresse.

Om goed het relatieve verschil in zoekinteresse van 2020 met voorgaande jaren te vergelijken geeft onderstaande grafiek de trend van het zoekgedrag van de zoekterm last minute vakantie van de afgelopen 3 jaar weer. In deze grafiek is ook goed te zien dat de zoekinteresse vanaf juni weer goed toeneemt, maar dat dit nog altijd niet op het niveau van voorgaande jaren ligt.

Zoektrend “last minute vakantie” 20-7-2017 tot 20-07-2020
Zoektrend “last minute vakantie” 20-7-2017 tot 20-07-2020

Goedkope vliegtickets

Een andere veel gebruikte zoekterm is 'goedkope vliegtickets'. Voor dit zoekwoord zijn de verschillen tussen 2019 en 2020 nog groter en duidelijker dan bij de verschillen voor 'last minute vakantie'.

In onderstaande grafieken zijn net als hierboven, de zoektrends van februari tot en met juli 2019 en 2020 te zien.

Zoektrend “goedkope vliegtickets” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “goedkope vliegtickets” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “goedkope vliegtickets” 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrend “goedkope vliegtickets” 01-02-2020 tot 20-07-2020

Ook hier toont de onderstaande grafiek het relatieve verschil in zoekgedrag in een trendlijn over 3 jaar, met een enorme impact in de zoekinteresse in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren. Waar afgelopen jaren de gemiddelde zoekinteresse op zo’n 60% van de hoogste piek ligt, is dit vanaf maart 2020 nog geen 20%.

Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2017 tot 20-07-2020
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2017 tot 20-07-2020

Vakantie in Nederland

Ook de zoekopdracht 'vakantie in Nederland' laat een opvallende trend zien. In 2019 waren en vooral veel pieken en dalen in de zoektrend, maar in 2020 loopt de lijn eigenlijk redelijk gestaag. Zoals je kunt zien, was het zoekvolume in 2020 aan het begin van de geselecteerde periode al een stuk lager dan in 2019. Vervolgens neemt het zoekvolume vanaf half mei 2020 weer toe. Rond die periode werden de maatregelen ook steeds wat soepeler, wat dus ook terug te zien is in het zoekgedrag. Dit heeft geresulteerd in een enorme piek in de interesse in een vakantie in eigen land vanaf mei.

Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrend “vakantie in Nederland” 01-02-2017 tot 20-07-2020

Vakantie in het buitenland

Naast vakantie in eigen land, zouden er normaal gesproken ook veel mensen naar het buitenland op vakantie gaan. Om de trend hierin de volgen, zie je in onderstaande grafieken de zoektrends voor 'vakantie Frankrijk' (blauw), 'vakantie Italië' (rood) en 'vakantie Amerika' (geel).

De verschillen in zoektrends voor vakanties in het buitenland zijn in vergelijking tot de zoektermen hierboven, nog een stuk groter en duidelijker te zien. Er is in 2020 een enorme piek te zien voor vakantie Frankrijk rond het moment dat de regels vanuit het RIVM en de Franse maatregelen versoepeld werden. Daarnaast zijn de zoekvolumes van vakantie Italië en vakantie Amerika beide een stuk lager over de hele periode. In Italië gaat het nog steeds niet goed met betrekking tot het Coronavirus en een vakantie naar Amerika is over het algemeen ook nog een veel te groot risico.

Zoektrend vakanties in het buitenland 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrend vakanties in het buitenland 01-02-2019 tot 20-07-2019
Zoektrends vakanties in het buitenland 01-02-2020 tot 20-07-2020
Zoektrends vakanties in het buitenland 01-02-2020 tot 20-07-2020

Onze verwachtingen

In de trends in bovenstaande grafieken is te zien dat het zoekgedrag steeds meer richting het oude zoekgedrag neigt. Langzamerhand is er natuurlijk steeds meer mogelijk met betrekking tot vakanties, zowel in eigen land als in het buitenland. Wij verwachten dat het wel nog even zal duren voordat het zoekgedrag weer ongeveer hetzelfde is als voorgaande jaren, aangezien de terugkeer naar het nieuwe normaal uiteraard heel langzaam zal verlopen.